[1]
L. Forsman, ”Elevers erfarenheter av språkmedveten samundervisning i årskurs 7–9: fokus på lärstrategier och lärarroller”, AD, vsk. 6, nro 1, ss. 87–102, elo 2022.