[1]
S. Vuorenpää, L.-A. Wolff, ja P. Sjöblom, ”Social hållbarhet och scientific literacy i flerspråkiga naturvetenskapsklassrum ”, AD, vsk. 4, nro 3, ss. 23–40, joulu 2020.