Forsman, L. ”Elevers erfarenheter av språkmedveten samundervisning i årskurs 7–9: fokus på lärstrategier och lärarroller”. Ainedidaktiikka, vsk. 6, nro 1, elokuuta 2022, ss. 87–102, doi:10.23988/ad.109905.