Puustinen, M. Aidosti Akateeminen Aineenopettajien Koulutus?. Ainedidaktiikka, Vsk. 2, nro 2, Dec. 2018, ss. 74-80, https://journal.fi/ainedidaktiikka/article/view/76459.