Puustinen, M. ”Aidosti Akateeminen Aineenopettajien Koulutus?”. Ainedidaktiikka, Vsk. 2, nro 2, joulukuuta 2018, ss. 74-80, https://journal.fi/ainedidaktiikka/article/view/76459.