Alisaari, Jenni, Leena Maria Heikkola, ja Raisa Harju-Autti. ”’Tää pitäisi piirtää. Tämä tehtävä on kielellisesti vaikea kaikille.’: Luokanopettajaopiskelijoiden kieliopin hallinta ja käsityksiä kielellisestä tuesta”. Ainedidaktiikka 6, no. 1 (elokuuta 16, 2022): 47–69. Viitattu toukokuuta 18, 2024. https://journal.fi/ainedidaktiikka/article/view/109885.