Forsman, Liselott. ”Elevers erfarenheter av språkmedveten samundervisning i årskurs 7–9: fokus på lärstrategier och lärarroller”. Ainedidaktiikka 6, no. 1 (elokuuta 16, 2022): 87–102. Viitattu maaliskuuta 1, 2024. https://journal.fi/ainedidaktiikka/article/view/109905.