Itäkare, Susanna. ”Kohti notkeaa ja yhdenvertaista varhaiskasvatuksen katsomuskasvatusta”. Ainedidaktiikka 7, no. 1 (kesäkuuta 8, 2023): 3–27. Viitattu marraskuuta 28, 2023. https://journal.fi/ainedidaktiikka/article/view/112121.