Vuopala, Essi, Sari Harmoinen, Jari Laru, ja Jussi Näykki. ”Alakoululaiset yhteisöllisinä oppijoina– Tapaustutkimus 4. luokkalaisten STEAM-projektin kontekstissa  ”. Ainedidaktiikka 7, no. 1 (kesäkuuta 8, 2023): 51–72. Viitattu marraskuuta 30, 2023. https://journal.fi/ainedidaktiikka/article/view/120462.