Vidbäck, Anni, Tuike Iiskala, ja Mirjamaija Mikkilä-Erdmann. ”Opettajien kokemuksia tiedelukutaidon opetuksen haasteista alakoulussa”. Ainedidaktiikka 7, no. 2 (joulukuuta 21, 2023): 3–24. Viitattu kesäkuuta 21, 2024. https://journal.fi/ainedidaktiikka/article/view/130713.