Fernström, Päivi, ja Jaana Kärnä-Behm. Kokemuksellinen Oppiminen Muotoilupedagogiikan Menetelmänä. Ainedidaktiikka 2, no. 2 (joulukuuta 26, 2018): 21-37. Viitattu kesäkuuta 20, 2019. https://journal.fi/ainedidaktiikka/article/view/64203.