Aura, Maarit, Anne-Maria Laukkanen, ja Juha Ojala. Laulunopettajien Yleisimmin Käyttämät Laulupedagogiset Käsitteet. Ainedidaktiikka 2, no. 2 (joulukuuta 26, 2018): 38-70. Viitattu kesäkuuta 16, 2019. https://journal.fi/ainedidaktiikka/article/view/73222.