Rantala, Jukka, ja Najat Ouakrim-Soivio. Opettajien Näkemyksiä Historian Opetussuunnitelmaperusteista. Ainedidaktiikka 2, no. 2 (joulukuuta 26, 2018): 2-20. Viitattu kesäkuuta 20, 2019. https://journal.fi/ainedidaktiikka/article/view/74260.