Puustinen, Mikko. Aidosti Akateeminen Aineenopettajien Koulutus?. Ainedidaktiikka 2, no. 2 (joulukuuta 26, 2018): 74-80. Viitattu kesäkuuta 20, 2019. https://journal.fi/ainedidaktiikka/article/view/76459.