Juuti, Kalle, Seija Kairavuori, ja Arto Kallioniemi. Opettajankoulutusfoorumin Hankkeet Tuottavat Kiinnostavia Ainedidaktisia Ilmiöitä. Ainedidaktiikka 2, no. 2 (joulukuuta 26, 2018): 1-1. Viitattu kesäkuuta 21, 2019. https://journal.fi/ainedidaktiikka/article/view/77421.