1.
Tani S, Aarnio-Linnanvuori E. Ympäristö- ja kestävyyskasvatus osana ainedidaktiikkaa. AD [Internet]. 14. joulukuuta 2020 [viitattu 11. toukokuuta 2021];4(3):1–3. Saatavissa: https://journal.fi/ainedidaktiikka/article/view/100118