1.
Forsman L. Elevers erfarenheter av språkmedveten samundervisning i årskurs 7–9: fokus på lärstrategier och lärarroller. AD [Internet]. 16. elokuuta 2022 [viitattu 25. helmikuuta 2024];6(1):87–102. Saatavissa: https://journal.fi/ainedidaktiikka/article/view/109905