1.
Vuopala E, Harmoinen S, Laru J, Näykki J. Alakoululaiset yhteisöllisinä oppijoina– Tapaustutkimus 4. luokkalaisten STEAM-projektin kontekstissa  . AD [Internet]. 8. kesäkuuta 2023 [viitattu 30. marraskuuta 2023];7(1):51-72. Saatavissa: https://journal.fi/ainedidaktiikka/article/view/120462