1.
Aura M, Laukkanen A-M, Ojala J. Laulunopettajien yleisimmin käyttämät laulupedagogiset käsitteet. AD [Internet]. 26. joulukuuta 2018 [viitattu 24. syyskuuta 2019];2(2):38-0. Saatavissa: https://journal.fi/ainedidaktiikka/article/view/73222