1.
Sulkunen S, Luukka M-R, Saario J, Veistämö T. Monilukutaito lukion historian opetuksessa. AD [Internet]. 14. marraskuuta 2019 [viitattu 31. maaliskuuta 2020];3(2):2-23. Saatavissa: https://journal.fi/ainedidaktiikka/article/view/76111