1.
Puustinen M. Aidosti akateeminen aineenopettajien koulutus?. AD [Internet]. 26. joulukuuta 2018 [viitattu 18. syyskuuta 2019];2(2):74-0. Saatavissa: https://journal.fi/ainedidaktiikka/article/view/76459