1.
Laherto A. Luonnontiedekasvatuksen muuttuvat tavoitteet: luonnontieteellisestä lukutaidosta kestävyyskasvatukseen, toimijuuteen ja tulevaisuusajatteluun. AD [Internet]. 17. joulukuuta 2020 [viitattu 8. toukokuuta 2021];4(3):41–63. Saatavissa: https://journal.fi/ainedidaktiikka/article/view/91998