1.
Leivo J, Ruth O, Muukkonen P. Ajattelun taidon tasot maantieteen ylioppilaskokeessa taloudellisen kestävän kehityksen koekysymyksissä ja vastauksissa. AD [Internet]. 17. joulukuuta 2020 [viitattu 8. toukokuuta 2021];4(3):64–101. Saatavissa: https://journal.fi/ainedidaktiikka/article/view/92201