1.
Yli-Panula E, Jeronen E, Koskinen S, Vesterkvist S. Biologian ja maantieteen opetuksessa käytettävät ilmastonmuutoksen opetusmenetelmät. AD [Internet]. 22. joulukuuta 2020 [viitattu 3. elokuuta 2021];4(3):102–124. Saatavissa: https://journal.fi/ainedidaktiikka/article/view/98284