1.
Kröger T, Turunen V. Materiaaliosaamisen ydintä etsimässä: Opettajien käsityksiä alakoulun käsityönopetuksen materiaaliosaamisen ydinaineksesta . AD [Internet]. 17. marraskuuta 2021 [viitattu 24. toukokuuta 2024];5(1):85–103. Saatavissa: https://journal.fi/ainedidaktiikka/article/view/99219