Mitä uskonnollinen usko edellyttää sen ulkopuolisilta asenteilta?

Simo Knuuttilan presuppositioteoria

Kirjoittajat

  • Dan-Johan Eklund Helsingin yliopisto

Avainsanat:

fideismi, pragmatismi, tiedollinen oikeutus, usko, uskonnonfilosofia

Abstrakti

Artikkelissa analysoidaan ja kehitetään Simo Knuuttilan käsitystä uskon ja järjen välisestä suhteesta. Knuuttilan presuppositioteoriaksi nimeämässä käsityksessä todetaan olevan puutteita, joihin artikkelissa tarjotaan parannusehdotuksia.

Osasto
Artikkelit

Julkaistu

2019-12-12

Viittaaminen

Eklund, D.-J. (2019). Mitä uskonnollinen usko edellyttää sen ulkopuolisilta asenteilta? : Simo Knuuttilan presuppositioteoria. Ajatus, 76(1), 101–123. Noudettu osoitteesta https://journal.fi/ajatus/article/view/88145