Maurice Merleau-Pontyn lihan ontologiasta

Kirjoittajat

  • Milla Rantala Jyväskylän yliopisto

Avainsanat:

Maurice Merleau-Ponty, fenomenologia, ontologia, kaksoiskosketus, käännettävyys, liha

Abstrakti

Minkälaista ontologista ajattelua Merleau-Ponty kehitteli myöhäisfilosofiassaan? Tarkastelen seuraavassa Merleau-Pontyn ontologian hahmotelmaa ennen kaikkea keskeneräiseksi jääneen ja postuumisti julkaistun teoksen Le visible et l’invisible (1964) muotoilujen pohjalta. Selkeytän Merleau-Pontyn teksteissä tulkinnanvaraiseksi jäänyttä lihan ontologista ulottuvuutta kahden hänen myöhäisfilosofiassaan keskeisen käsitteen, kaksoiskosketuksen ja käännettävyyden, avulla. Lihan rakenteen kuvauksessa käytän apuna Merleau-Pontyn esille nostamia taide-esimerkkejä. Esitykseni mukaan Merleau-Pontyn myöhäisfilosofian muotoilut viittaavat olemisen ajatteluun dynaamisena, aina vasta muotoutumassa olevana kudelmana, joka kykenee ylläpitämään sekä yhteyttä ja samuutta että erottumista. Merleau-Pontyn fenomenologiassa lihan ontologinen ulottuvuus mahdollistaa elettyjen kokemustemme moniselitteisyyden ja keskeneräisyyden.

Osasto
Artikkelit

Julkaistu

2019-12-12

Viittaaminen

Rantala, M. (2019). Maurice Merleau-Pontyn lihan ontologiasta. Ajatus, 76(1), 169–189. Noudettu osoitteesta https://journal.fi/ajatus/article/view/88147