Arkijärki on opittu taito

Lectio praecursoria 17.8.2019

Kirjoittajat

  • Renne Pesonen Tampereen yliopisto

Avainsanat:

kognition filosofia, arkiajattelu, pragmatismi, taitojen psykologia, käsitteellinen ajattelu

Abstrakti

Pitkälti samalla tavalla kuin opimme meille tärkeitä ympäristön säännönmukaisuuksia ja monimutkaisia taitoja, opimme myös sosiaalisia rutiineja käytäntöjä. Käsitteellinen ymmärtäminen pohjautuu kykyyn käyttää ympäristömme säännönmukaisuuksia koskevaa tietoa päämääriemme suhteen mielekkäillä tavoilla, ja tämä koskee myös sosiaalista tietoa sanojen ja symbolien tarkoituksenmukaisesta käyttämisestä. Näin ollen käsitteitä, ymmärtämistä ja järkeilyä tulisi psykologisesti tarkastella ensisijaisesti taitamiseen eikä tietämiseen liittyvänä ilmiönä.

Osasto
Lektiot

Julkaistu

2019-12-13

Viittaaminen

Pesonen, R. (2019). Arkijärki on opittu taito: Lectio praecursoria 17.8.2019. Ajatus, 76(1), 381–389. Noudettu osoitteesta https://journal.fi/ajatus/article/view/88217