[1]
Forsman, J. 2022. Epäily, skeptisismi ja arvostelmasta pidättäytyminen Descartesin Mietiskelyissä. Ajatus. 78, (joulu 2022), 301–305.