[1]
Backman, J. 2019. Pienten kertomusten etiikkaa. Ajatus. 75, 1 (tammi 2019), 361-382.