[1]
Salmela, M. 2019. Empatian lajeista ja niiden moraalisesta merkityksestä. Ajatus. 76, 1 (joulu 2019), 331–336.