(1)
Himanka, J. Ohjelmoinnin Fenomenologisista lähtökohdista. Fernando Floresin Reduktio. ajatus 2020, 77, 205–230.