(1)
Yli-Tepsa, H. Kysymys Biologisesta Eksistenssistä Maurice Merleau-Pontyn Havainnonfenomenologiassa. ajatus 2020, 77, 375–386.