(1)
Raatikainen, P. Lukijalle. ajatus 2022, 78, 5.