(1)
Aho, T. Kailalaista deontiikkaa. ajatus 2022, 78, 31–52.