(1)
Hovila, T.-M.; Lipsanen, K. Menetelmät Erik Ahlmanin filosofiassa. ajatus 2022, 78, 123–147.