(1)
Haanila, H. Itsetietoisuuden moniulotteisuus neurofilosofisessa viitekehyksessä. ajatus 2023, 79.