(1)
Suni, N. Vastuu uskomuksista: episteemisen ja moraalisen vastuun yhtäläisyyksistä ja eroista. ajatus 2023, 79.