(1)
Sinokki, J. Aistimusten Merkitys Havainnossa Descartesilla. ajatus 2019, 75, 151-180.