(1)
Backman, J. Pienten Kertomusten Etiikkaa. ajatus 2019, 75, 361-382.