(1)
Hirvelä, J. Esseitä Modalisoidusta Tieto-Opista. ajatus 2019, 75, 459-468.