(1)
Aho, T. Erik Ahlman Merkityksestä Ja Kommunikaatiosta. ajatus 2019, 76, 83–99.