(1)
Koistinen, T.; Massa, T. Puhdas katse: Rush Rheesin filosofia. ajatus 2019, 76, 191–227.