(1)
Salmela, M. Empatian Lajeista Ja Niiden Moraalisesta Merkityksestä. ajatus 2019, 76, 331–336.