Yli-Tepsa, H. (2020). Kysymys biologisesta eksistenssistä Maurice Merleau-Pontyn havainnonfenomenologiassa. Ajatus, 77(1), 375–386. Noudettu osoitteesta https://journal.fi/ajatus/article/view/100276