Hovila, T.-M., & Lipsanen, K. (2022). Menetelmät Erik Ahlmanin filosofiassa. Ajatus, 78, 123–147. Noudettu osoitteesta https://journal.fi/ajatus/article/view/125146