Vuori, J. (2022). Muistiin palauttaminen ja vieraantuminen: fenomenologinen analyysi toisinolemiseni mahdollisuuksista. Ajatus, 78, 221–261. Noudettu osoitteesta https://journal.fi/ajatus/article/view/125149