Bask, S. (2022). Elävää ihmistä kasvattamassa – Miguel de Unamunon ihmiskäsitys ja kasvatusajattelu suomalaisessa kasvatusmaisemassa. Ajatus, 78, 279–287. Noudettu osoitteesta https://journal.fi/ajatus/article/view/125153