Forsman, J. (2022). Epäily, skeptisismi ja arvostelmasta pidättäytyminen Descartesin Mietiskelyissä. Ajatus, 78, 301–305. Noudettu osoitteesta https://journal.fi/ajatus/article/view/125156