Suni, N. (2023). Vastuu uskomuksista: episteemisen ja moraalisen vastuun yhtäläisyyksistä ja eroista. Ajatus, 79. Noudettu osoitteesta https://journal.fi/ajatus/article/view/125484