Sinokki, J. (2019). Aistimusten merkitys havainnossa Descartesilla. Ajatus, 75(1), 151-180. Noudettu osoitteesta https://journal.fi/ajatus/article/view/77490